مرکز تعمیرات تخصصی خودرو نوین رو

مرکز تعمیرات تخصصی نوین رو فعالیت خود را از سال 1380 در عرصه خدمات و فروش خودرو و قطعات . با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین حرفه ای آغاز کرده است.

در طی این سالها همواره در ارائه خدمات نوین خودرو پیشگام بوده است و در این راستا متضمن وپشتیبان خدمات ارائه شده با اتکا به تجربیات گذشته و بروز رسانی اطلاعات علمی در جهت افزایش رضایتمندی مشتری می باشد.

نوین رو

استاندارد ایزو 2015 :9001 ISO (سیستم مدیریت کیفیت)استاندارد ایزو ISO 10004 :2018 (پایش و اندازه گیری رضایت مشتری)مرکز تعمیرات تخصصی خودرو نوین رو موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 9001 ISO (سیستم مدیریت کیفیت) شده است، لذا کیفیت و تعهد به ثبات کیفیت در سراسر این مرکز تایید شده می باشد و همانطور که می دانید این استاندارد، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت می دانند و این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام می شود.واحدهای مرکز به نحوی مدیریت می شوند تا علاوه بر بهبود ارتباطات مرکز و کیفیت این ارتباطات، بتواند محصول و خدمات بهتری را نیز به مشتری ارائه کند. و برای نیل به این هدف، مرکز نوین رو بار دیگر موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ایزو ISO 10004 (پایش و اندازه گیری رضایت مشتری) شد، چنین بهبودی میتواند اعتماد مشتریان و در نتیجه سایر منافع مشترک را در جهت خدمت رسانی به طور مستمر تقویت نماید. خوشحالیم که نوین رو توانست در مسیر مشتری مداری مطابق استاندارد های بین المللی حرکت نماید. هدف این مرکز همواره نیل به سیستمی است که کیفیت را در سراسر مرکز مدیریت کند. در این راستا مجموعه نوین رو را از پیشنهادات و انتقادات خود محروم نفرمایید.