مرکز تعمیرات تخصصی خودرو نوین رو

مرکز تعمیرات تخصصی نوین رو فعالیت خود را از سال 1380 در عرصه خدمات و فروش خودرو و قطعات . با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین حرفه ای آغاز کرده است.

در طی این سالها همواره در ارائه خدمات نوین خودرو پیشگام بوده است و در این راستا متضمن وپشتیبان خدمات ارائه شده با اتکا به تجربیات گذشته و بروز رسانی اطلاعات علمی در جهت افزایش رضایتمندی مشتری می باشد.

نوین رو