صافکاری

صافکاری

 

صافکاری 

 

  • صافکاری بدون ریختن رنگ(بی رنگ):

  

مزایای استفاده از روش نوین صافکاری نسبت به روش سنتی: 

 

1- بازسازی حداقل 80% محلهای خوردگی و فرورفتگی با استفاده از تکنولوژی مکنده های الکترومغناطیسی و گرم کن های حرارتی تابشی اینفراردها 

2- دقت بسیار بالا و عدم ایجاد موج، ریختن رنگ و نیش شدن محل آسیب دیده 

3- باز نشدن قسمتهای دوبل در پشت محل آسیب دیده و فابریک ماندن کلیه درزها و موم های محل آسیب  

4- از بین نرفتن شفافیت و درخشنگی رنگ  فابریک خودرو به دلیل استفاده از دستگاه اینفرارد حرارتی و وارد نشدن ضربات قالب تنه 

 

  • صافکاری با تعویض قطعه: 

 

در این روش استفاده از ابزارهای دقیق (نانومتری) و انواع جوش های شبه آرگونی و آلومینیومی جهت کسب نتیجه ایده آل الزامی می باشد.این مرکز با بهره گیری از تخصص روز و تجهیزات فوق بازسازی کامل قطعات را انجام می دهد.