سرویس کامل

کلیه سرویس های دوره ای موتور و بدنه

سرویس کامل

نگهداری کامل ار موتور و گیربکس های اتوماتیک، سیستم هوشمند ثبت اطلاعات خودرو و پشتیبانی کامل آن درسایت، استفاده از بهترین روغن ها و فیلترهای موجود،با تضمین کیفیت و کارایی


ثبت اطلاعات در سیستم هوشمند نوین رو و یادآوری زمان تعویض به مشتریان

کارواش و واکس رایگان برای مشتریان ویژه نوین رو